• slide

Neurorevalidatietherapie

Neurorevalidatie in de eerste lijn

Neurologie omvat het domein van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Door verschillende omstandigheden kun je letsel aan het zenuwstelsel oplopen. Hierbij kun je denken aan Multiple Sclerose (MS), Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), Parkinson en een CVA (hersenbloedingen of een herseninfarct). De gevolgen die u hiervan kunt ervaren zijn erg divers. Er kunnen problemen optreden in de aansturing van uw spieren, verlies van gevoel in lichaamsdelen of problemen in cognitieve processen. Door middel van revalidatie kunt u het niveau van functioneren behouden of waar mogelijk verbeteren. 

Veel mensen met een hersenbeschadiging of andere neurologische aandoeningen leven gewoon thuis, al of niet na een ziekenhuisopname of revalidatie. Hier begint het proces van het oppakken van het oorspronkelijke leven met het huidige niveau van functioneren. Functioneren binnen de eigen omgeving brengen nieuwe problemen met zich mee die mogelijk tijdens revalidatie binnen een instelling niet aanbod zijn gekomen.

De gespecialiseerd fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er ook steeds meer argumenten om een deel van de revalidatie in de thuissituatie voor te zetten. Samen met de patiënt wordt er gekeken waar problemen in het functioneren worden ervaren, waarna er een behandelplan wordt opgesteld om hieraan te gaan werken. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheid voor het herwinnen van functies, maar mocht dit niet mogelijk zijn naar compensatiestrategieën. Dit met als doel om de patiënt zo zelfstandig als mogelijk te laten functioneren in zijn eigen omgeving. 
 

Vergoedingen en verwijzingen 

Voor neurologische revalidatie heeft u een verwijzing nodig. De verwijzing is nodig omdat een aantal chronische aandoeningen vanuit de basisverzekering vergoed worden vanaf de 21ste behandeling. De lijst met chronische aandoeningen is door de overheid opgesteld. Twijfelt u of u een verwijzing nodig heeft? Wij adviseren u graag.  

Mocht u na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen hebben of wilt u een afspraak inplannen met een van onze fysiotherapeuten? Neem contact met ons op via 043-3473555 of stuur een e-mail naar info@iclfysio.nl.