Neurorevalidatie

Neurologie omvat het domein van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Door verschillende omstandigheden kun je letsel aan het zenuwstelsel oplopen. Hierbij kun je denken aan Multiple Sclerose (MS), Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), Parkinson en een CVA (hersenbloedingen of een herseninfarct). De gevolgen die je hiervan kunt ervaren zijn erg divers. Er kunnen problemen optreden in de aansturing van je spieren, verlies van gevoel in lichaamsdelen of problemen in cognitieve processen. Door middel van revalidatie kun je het niveau van functioneren behouden of waar mogelijk verbeteren. 

 

Veel mensen met een hersenbeschadiging of andere neurologische aandoening leven gewoon thuis, al of niet na een ziekenhuisopname of revalidatie. Hier begint het proces van het oppakken van het oorspronkelijke leven met het huidige niveau van functioneren. Functioneren binnen de eigen omgeving brengt nieuwe problemen met zich mee die mogelijk tijdens revalidatie binnen een instelling niet aanbod zijn gekomen.

 

De gespecialiseerd fysiotherapeut kan hierbij ondersteuning bieden. Daarnaast zijn er ook steeds meer argumenten om een deel van de revalidatie in de thuissituatie voor te zetten. Samen met de patiënt wordt er gekeken waar problemen in het functioneren worden ervaren, waarna er een behandelplan wordt opgesteld om hieraan te gaan werken. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheid voor het herwinnen van functies, maar mocht dit niet mogelijk zijn naar compensatiestrategieën. Dit met als doel om de patiënt zo zelfstandig als mogelijk te laten functioneren in zijn eigen omgeving. 

Wanneer kan ik terecht bij ICL Fysio voor neurorevalidatie?

De revalidatietherapie kan helpen bij:

  • CVA (herseninfarct/hersenbloeding)
  • Parkinson en Parkinsonisme
  • Multiple Sclerose (MS)
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
  • Hersentrauma’s, dementie of hersentumoren
  • Dwarslaesie
  • Polyneuropathie

Is herstel na neurorevalidatie mogelijk?

In sommige ziektebeelden is herstel niet mogelijk. In dit geval ligt de focus van de behandeling vooral op het behouden van vaardigheden, conditie, functies en kracht. Bij andere aandoeningen is herstel wel mogelijk. Bent u bijvoorbeeld functies of vaardigheden verleerd? Dan leren wij u deze opnieuw aan.

Heb je een verwijzing nodig voor neurorevalidatie?

Voor neurologische revalidatie heb je een verwijzing nodig. De verwijzing is nodig omdat een aantal chronische aandoeningen vanuit de basisverzekering vergoed worden vanaf de 21ste behandeling. 

Wordt neurorevalidatie vergoed door de zorgverzekeraar?

Indien je aanvullend verzekerd bent kunnen de behandelingen worden vergoed. Fysiotherapeutische behandelingen die vanuit aanvullende verzekering worden vergoed, vallen niet onder het verplichte Eigen Risico! Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt voor dit jaar (2018) €385. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u (tegen betaling van een lagere nominale premie) kiezen voor een aanvullend eigen risico. Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren.

Wanneer je voor neurorevalidatie naar ICL Fysio komt, dan is er vaak sprake van een chronische aandoening. De vergoeding van neurorevalidatie fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Alleen verzekerden met een aandoening die op de 'chronischelijst' staat, krijgen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug.

De collega die bij ons gespecialiseerd is in neurorevalidatie is Chantal 

 

Mocht je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen hebben of wil je een afspraak inplannen met een van onze bekkenfysiotherapeuten? Neem contact met ons op via +31 (0)43-347 35 55 of via info@iclfysio.nl.