Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen het vak fysiotherapie. Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Wanneer je kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. 

 

Een kinderfysiotherapeut heeft na het basis (bachelor) opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (master) kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

 

Omdat niet alle kinderen zich hetzelfde ontwikkelen

Kinderen leren spelenderwijs bewegen en meestal gaat dat ongemerkt. Bij sommigen kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Een kinderfysiotherapeut brengt je kind letterlijk in beweging. Door een behandelplan op maat samen te stellen, leert je kind op zijn eigen niveau zelfvertrouwen te krijgen in het eigen lichaam.

Met welke klachten kan je met je kind terecht bij de kinderfysiotherapeut?

Voorbeelden van klachten waarmee je bij de kinderfysiotherapeut terecht kunt, zijn:

 • Afwijkend looppatroon
 • Tenenlopen
 • Afwijkende stand van de benen of voeten
 • Veelvuldig vallen/struikelen
 • Onhandigheid
 • Moeite met grofmotorische activiteiten (zoals rennen, springen of klauteren)
 • Moeite met fijnmotorische activiteiten (zoals kleuren, schrijven of knutselen)
 • Te hoge of te lage spierspanning
 • Een syndroom
 • Hart- en longaandoeningen
 • Pijn
 • Moeilijkheden met bewegen na een ongeluk, operatie of breuk

Met welke klachten kan je bij de kinderfysiotherapeut terecht met je baby/zuigeling?

Voorbeelden van klachten waarmee je bij de kinderfysiotherapeut terecht kunt, zijn:

 • Mijn baby is te vroeg geboren
 • Mijn baby heeft een afgeplat hoofdje
 • Mijn baby draait zijn/haar hoofdje altijd dezelfde kant op
 • Mijn baby ligt vaak in een kromme houding (banaantje)
 • Mijn baby beweegt een armpje minder of niet
 • Mijn baby huilt vaak ontroostbaar
 • Mijn baby blijft achter in zijn/haar motorische ontwikkeling
 • Mijn baby wil niet rollen, zitten, opstaan, los gaan lopen
 • Hoe kan ik mijn baby stimuleren in spel en motoriek?
 • Mijn baby schuift zich op de billen voort

Wordt kinderfysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar?

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Per klacht kunnen er tot 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed worden. Daarna gaat een eventuele aanvullende verzekering in.

Chronische aandoeningen bij kinderen worden vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Kinderen zijn eveneens vrijgesteld van het eigen risico.

Krijg ik als ouder tips of advies over hoe ik de klachten van mijn kind positief kan beïnvloeden?

Ja, de kinderfysiotherapeut geeft je advies op maat. Deze zijn passend bij het niveau en het klachtenbeeld van uw kind. Wanneer het gaat om gecompliceerde taken zoals bij sport of zwemles, dan kan er contact tussen de kinderfysiotherapeut en bijvoorbeeld gymdocent worden aangeraden. 

Ik vind het lastig om de klacht van mijn kind mondeling te beschrijven, wat kan ik doen?

Wanneer je onzeker bent over bepaald motorisch gedrag of vaardigheden, dan kun je een filmpje maken en delen met de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut zal tijdens het onderzoek of de therapie de motorische vaardigheden nogmaals beoordelen. 

Komt de kinderfysiotherapeut aan huis?

Bij kinderen van 0 tot 2 jaar is het altijd mogelijk voor de kinderfysiotherapeut om aan huis te behandelen. Dit om een zo gewenst mogelijke omgeving te creëren. Kinderen die ouder zijn dan 2 jaar kunnen ook aan huis worden behandeld, mits hiervoor een indicatie is. 

Komt de kinderfysiotherapeut op school?

Wanneer er wederzijdse toestemming is van ouders en schooldirectie dan is het mogelijk dat de kinderfysiotherapeut het kind op school behandeld. De ouder of school benadert de kinderfysiotherapeut wanneer zij denken dat er aandacht moet worden geschonken aan een klacht of aan een aandachtspunt. 

Wil je als ouder bij de intake op school aanwezig zijn? Dan bevelen we dat warm aan. Jouw input als ouder is van grote waarde, daarbij kan er meteen advies worden gegeven hoe jij als ouder aan de slag kan gaan samen met je kind. 

Is er voor kinderfysiotherapie een verwijzing nodig?

Nee, het is mogelijk om zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapeut een intake te krijgen. Voor sommige indicaties is een verwijzing wel nodig, maar dan zal de kinderfysiotherapeut dit aan de ouders aangeven. 

Kan het zijn dat de kinderfysiotherapeut ons terug naar de huisarts verwijst?

Het is mogelijk dat de kinderfysiotherapeut de ouder adviseert om terug naar de huisarts te gaan met het kind indien aanvullend onderzoek nodig wordt geacht. De kinderfysiotherapeut bespreekt dit en legt uit wat de reden ervan is. 

Heeft de kinderfysiotherapeut contact met andere behandelaren of begeleiders?

Ja, met goedkeuring van de ouders kan de kinderfysiotherapeut contact onderhouden over de voortgang van het kind met andere behandelaren of begeleiders. Dit gebeurd alleen met toestemming van de ouders. De reden voor het contact is om samen te werken aan het verminderen van klachten of om het herstel te bevorderen.

Bij het inplannen van een intakegesprek geef je als ouder toestemming om gegevens te delen met betrokkenen zoals de huisarts, de interne begeleider (IB'er), leerkracht of vakdocent. Onderling overleg zal worden toegepast op het moment dat dit ten goede komt aan de begeleiding van het kind. 

Hoe ziet een intake of behandeling voor een kind eruit?

Bij een intake wordt alles omtrent het klachtenbeeld uitgevraagd. Denk hierbij aan de ernst van de klacht, de duur en de frequentie. Vaak hoort hier ook een fysiek onderzoek bij. Dit is noodzakelijk om een juiste kinderfysiotherapeutische diagnose te stellen. De kinderfysiotherapeut legt het kind uit wat er gaat gebeuren gedurende de intake. 

De diagnose en het behandelplan wordt met ouder, kind en noodzakelijk betrokken zorgverleners besproken. Ouder en kind gaan akkoord met het lichamelijk onderzoeken van de klachten gedurende het gehele behandeltraject.

Hoelang duurt een behandeltraject?

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. De duur van het gehele behandeltraject is afhankelijk van de ernst van de klacht en de beïnvloedbaarheid ervan. 

De kinderfysiotherapeut bij ICL Fysio is Kira 

 

Heb jij nog vragen of wil je aanvullende informatie? Wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 043-347 35 55 of stuur een email naar info@iclfysio.nl.  

 

Volg ICL Kids op sociale media of neem direct contact met Kira op via Whatsapp 

Tevreden over onze kinderfysiotherapie? Laat een review achter!

Rating: 5 sterren
1 stem