Kinderergotherapie

ICLFysio heeft een samenwerking met Recurae voor de uitvoering van ergotherapie bij kinderen. Aan het hoofd van Recurae staat Renée Dassen. In 2019 afgestudeeerd als ergotherapeut aan de hogeschool Zuyd te Heerlen. 

 

Kinderergotherapie voor 0 tot 18 jaar

Kinderergotherapie is er voor kinderen van 0-18 jaar oud en licht verstandelijk beperkte jongeren t/m 21 jaar oud. Bij sommige kinderen is er sprake van problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, in de motoriek of in de sensorische informatieverwerking. Hierdoor kunnen zij zich niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre)schoolse vaardigheden. De kinderergotherapeut kan dan helpen. 

Kinderergotherapie op school

Kinderergotherapeuten begeleiden kinderen ook op school om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol aan het onderwijs kunnen deelnemen. Ergotherapie heeft het meeste effect in de omgeving van het kind zoals in de klas, bij de naschoolse opvang of thuis. Kinderergotherapeuten inventariseren en trainen vaardigheden en optimaliseren de omgeving zoals bijvoorbeeld het schoolmeubilair, de inrichting van de klas, de inrichting van de slaapkamer of andere omgevingen. Daarnaast ondersteunen ergotherapeuten de sociale omgeving zoals de leerkracht, ouders, verzorgers of andere betrokkenen.  

Bij welke dagelijkse activiteiten kan de kinderergotherapeut ondersteuning bieden qua ontwikkeling?

Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij:  

 • Aan- en uitkleden
 • Veters strikken
 • Fijne motoriek
 • Eten met bestek
 • Schrijfproblemen
 • Een afwijkende zithouding
 • Spel en hobby
 • Plannen en organiseren
 • Aandacht en concentratie
 • Gestructureerd werken op school
 • Belasting en belastbaarheid
 • Opletten in de klas
 • In slaap vallen
 • Faalangst
 • Prikkels aan de huid
 • Stilzitten op een stoel
 • Plannen van huiswerk

Wordt kinderergotherapie vergoed door de zorgverzekering van mijn kind?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer als u een aanvullende verzekering heeft. Vraag uw zorgverzekeraar of bekijk het overzicht op de website van recurae.nl.  

NB: Ergotherapie valt onder het jaarlijkse eigen risico met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. 

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw behandelingen zelf te betalen. U betaalt dan maandelijks op basis van een factuur. 

Recurae werkt merendeel op verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Bij ondersteuning op locatie is een verwijzing een voorwaarde. Daarnaast kan een verwijzing ons meer achtergrondinformatie geven wanneer u bijvoorbeeld bij ons komt met een medische indicering (ADD, ADHD of anders). 

Hoe kan ik contact opnemen met de kinderergotherapeut?

Heeft u vragen, twijfelt u over een hulpvraag of wilt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij Recurae? Ga dan naar de website www.recurae.nl en neem contact met ons op via e-mail, telefoon, WhatsApp of het contactformulier.  

 

Neem contact op met onze kinderergotherapeut Renée

 

Kinderergotherapie
Renée Dassen
06-38036087

Info@recurae.nl
www.recurae.nl

Locaties: Eijsden, Heerlen of op locatie