Fysiotherapie voor ouderen

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

 

De fysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson.

 

Gezinsleden en mantelzorgers

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Samen blijven werken aan uw vitaliteit, bij ons op locatie of bij u thuis

Actieve behandeling is juist voor ouderen van essentieel belang!

 

Wie denkt dat ouderen het toch vooral rustig aan moeten doen heeft het mis. De behandeling van de klachten is juist overwegend actief. Soms betekent actief een half rondje over de galerij lopen maar evengoed kan het stevige krachttraining inhouden. Kenmerkend voor een geriatriebehandeling is dat gezinsleden of eventuele mantelzorgers worden betrokken bij het traject (altijd in overleg, alleen met toestemming). Ook worden vaak andere hulpverleners ingeschakeld. Een probleem wordt per definitie breed benaderd.

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Met vallen en opstaan ben je groot geworden, je hebt ervan geleerd en bent er sterker door geworden. Toch komt er een moment dat het opstaan niet meer zo vanzelfsprekend is. En dat terwijl het risico op vallen steeds groter wordt. Zo’n 30% van de 65-plussers valt één keer per jaar en dat kan hard aankomen. Omdat voorkomen beter is dan genezen is het niet verwonderlijk dat geriatriefysiotherapeuten veel aandacht besteden aan valpreventietraining. ICL Fysio werkt niet alleen met je samen aan valpreventie, maar ook het verbeteren van je balans en je vitaliteit. Wij doen dat middels onze Trampolinefit of oefentherapie trainingen!

Wat is de diagnose van geriatrie?

Oud zijn is niet altijd aan leeftijd gebonden. Om te bepalen of de geriatrie op iemand van toepassing is zijn er 4 criteria:

  • Gelijktijdig voorkomen van meerdere aandoeningen
  • Aanwezigheid van specifieke ouderdomsziekten, zoals Parkinson
  • Ongewone wijze van emoties uiten
  • Verlies van zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Van deze criteria moeten er minimaal 2 aanwezig zijn om van een geriatrische situatie te kunnen spreken. Vaak ontstaan er complexe situaties, omdat behandelingen plaatsvinden op lichamelijk, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief gebied.

Hoe ziet een geriatrie of fysiotherapiebehandeling voor ouderen eruit?

Behandelingen van geriatrische patiënten vinden natuurlijk vaak plaats in het verzorgings- of verpleeghuis, maar kunnen ook bij ons op een van onze locatie plaatsvinden. Onze praktijk is gevestigd in Maastricht West, Maastricht Oost en Heerlen en bevindt zich dus vlak bij degenen die hulp nodig hebben. Maar ook in de thuissituatie kunnen problemen worden aangepakt of voorkomen door tijdig hulp in te roepen. U kunt daarvoor altijd met contact met ons opnemen.

Kan de ICL Fysio fysiotherapeut ook aan huis komen?

Onze fysiotherapeuten komen graag bij je aan huis, hiervoor wordt wel een extra toeslag gedeclareerd of berekend. 

Met welke klachten kan ik terecht bij de fysiotherapeut?

• functionele problemen na een doorgemaakte ziekte, operatie of neurologische aandoening
• balansproblemen
• loopproblemen
• moeite met opstaan
• moeizaam uitvoeren van alledaagse taken zoals wassen, aankleden, lopen etc 

Kan ik bij ICL Fysio ook werken aan mijn balans?

Bij ICL Fysio hebben wij speciale programma's waar we met ouderen werken aan het verbeteren van hun balans, vitaliteit en valpreventie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via 043-347 35 55 of info@iclfysio.nl

Mag ik iemand meenemen?

U bent altijd welkom om iemand mee te nemen, zij het voor de kennismaking, de behandeling of de training. 

Welke doelen heeft oefentherapie?

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie. Deze oefentherapie heeft doorgaans meerdere doelen:

  • Het verminderen van klachten
  • Het vertragen en/of voorkomen van achteruitgang
  • Het in stand houden en/of bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid

De fysiotherapeuten die jou bij je klachten kunnen helpen zijn onze collega's Bary, Rudi, Chantal, Tom en Loes

 

Neem contact met ons op voor het plannen van een afspraak of voor meer informatie via 043-347 35 55 of mail ons via info@iclfysio.nl.