Arbeidsrevalidatie

ICL Arbeid is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die dreigen uit te vallen op het werk of reeds uitgevallen zijn. 

 

ICL Fysio heeft een zusterorganisatie genaamd ICL Arbeid. Deze organisatie is ontstaan vanuit de praktijk voor fysiotherapie. Op een gegeven moment kwamen steeds meer patiënten met arbeid gerelateerde klachtenbeelden bij ICL Fysio, waarna wij ons hierin zijn gaan specialiseren. Al meer dan 15 jaar is ICL Arbeid actief om werknemers en werkgevers te ondersteunen om ziekteverzuim te voorkomen of op te lossen.

 

Duurzaam herstellen en het werk hervatten

Een van de diensten van ICL Arbeid is arbeidsrevalidatie.  Arbeidsrevalidatie is bedoeld voor diegene die op het werk langdurig dreigt uit te vallen door fysieke, psychische of andere klachten. Soms wordt het allemaal teveel en vallen mensen met overspannenheidsklachten of dreigende burn-out uit, soms val je uit door een fysieke klacht zoals een blessure of botbreuk na een ongelukkige val, maar het kan ook zo zijn dat een combinatie van klachten ervoor zorgt dat je je werk (tijdelijk) niet meer uit kan voeren. In al die gevallen kun je bij ICL Arbeid terecht voor arbeidsrevalidatie. De focus van arbeidsrevalidatie bij ICL Arbeid ligt op het beantwoorden van de hulpvraag middels maatwerk begeleiding en is gericht op werkhervatting.

 

De mogelijkheden die ICL Arbeid biedt op het gebied van arbeidsrevalidatie, zijn:

  • Monodisciplinaire arbeidsrevalidatie bij fysieke klachten
  • Monodisciplinaire arbeidsrevalidatie bij psychosociale klachten
  • Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie bij gecombineerde klachten

 

Klik hier en lees meer over de arbeidsrevalidatietrajecten op de website van ICL Arbeid. 

Wat is fysieke arbeidsrevalidatie?

Fysiek revalidatie is bedoeld voor diegene die op het werk dreigt uit te vallen of mogelijk al is uitgevallen door fysieke klachten. Bij dit soort hulpvragen staan de fysiotherapeuten van ICL Arbeid voor je klaar. Wij hanteren hiervoor geen wachttijden. In de regel wordt je als werknemer binnen 5 werkdagen na aanmelding gezien voor een intakegesprek. Deze aanmelding gebeurt via een verwijzer. Bij fysieke arbeidsrevalidatie nemen we de tijd om alle factoren die bij je klachten een rol spelen in kaart te brengen. De duur van een intakegesprek is 1 tot 1,5 uur.

Wat is psychosociale arbeidsrevalidatie?

Bij mentale, psychische klachten en/of problemen kan de ICL Arbeid Arbeids- en organisatiepsycholoog, gespecialiseerd in arbeid gerelateerde problematiek, de helpende hand bieden.

Bij de mentale arbeidsrevalidatie gaan we middels een intakegesprek inzicht verschaffen in welke klachten je ervaart, maar ook in welke mate en hoe we deze klachten positief kunnen beïnvloeden. Ook word er bekeken welke relatie er is met arbeid. Middels het intakegesprek voorzien we jou en de verwijzer van advies over welke mentale begeleiding passend is. Het einddoel is dat jij als werknemer gaat werken aan je mentale zelfredzaamheid, dat de balans in je leven hersteld en je weer mentaal fit voelt en duurzaam terug aan het werk kan!

Voor de psychosociale begeleiding door een psycholoog is geen wachtlijst bij ICL Arbeid. 

Wat is multidisciplinaire arbeidsrevalidatie?

Multidisciplinaire arbeidsrevalidatie is bedoeld voor diegene die gedurende langere tijd te maken hebben met gecombineerde klachten en daardoor zijn uitgeschakeld in het arbeidsproces. Bij langdurige en niet direct te achterhalen oorzaken van klachten, is het belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan alle factoren die de klachten kunnen veroorzaken of in standhouden.

In de multidisciplinaire arbeidsrevalidatie ligt de aandacht op het ontwikkelen van inzichten in de samenspel tussen gedrag, belasting en (verzuim van) werk. De training is gericht op het verbeteren van je algehele belastbaarheid, starten vanaf een niveau wat voor jou haalbaar is. 

De klachten waaraan binnen de multidisciplinaire arbeidsrevalidatie kunnen worden gewerkt, zijn:

  • fysieke klachten
  • psychosociale klachten
  • arbeidsgerelateerde klachten
  • financiële problemen
  • energetische klachten
  • voedingsdeskundige klachten etc. 

Met welke klachten kan iemand terecht bij ICL Arbeid voor arbeidsrevalidatie?

Ik zit in de ziektewet bij het UWV, kom ik in aanmerking voor arbeidsrevalidatie?

Het kan in je leven voorkomen dat je ziek wordt en dat dit langdurig aanhoudt. Dan kun je in de ziektewet terecht komen. In de ziektewet is geregeld dat mensen die geen loon krijgen wel een inkomen behouden. Bij de ziektewet horen een aantal rechten en plichten. Het UWV steunt je bij je re-integratie. Je krijgt een re-integratiebegeleider of verzekeringsarts toegewezen die je hierin gaat begeleiden en mogelijk verwijst naar ICL Arbeid voor arbeidsrevalidatie.

ICL arbeid heeft een jarenlange samenwerking met het UWV. Door de jaren heen hebben wij reeds meer dan 1500 personen mogen begeleiden in hun arbeidsrevalidatietrajecten. 

De verzekeringsarts kan je verwijzen naar ICL Arbeid. 

Ik ben uitgevallen op mijn werk. Wie kan mij verwijzen voor arbeidsrevalidatie bij ICL Arbeid?

Indien je werkzaam bent voor een werkgever, dan zul je wanneer je ziek bent geworden begeleid worden door een bedrijfsarts. Een werkgever is namelijk vanuit de Wet verbetering Poortwachter er samen met jou alles aan te doen om je re-integratie te bevorderen. Arbeidsrevalidatie kan daar een onderdeel van zijn op advies van de bedrijfsarts. 

Je kan ook zelf bij je werkgever of bedrijfsarts navraag doen of zij mee willen werken aan de inzet van een arbeidsrevalidatietraject. Indien je meer informatie wenst om dit gesprek aan te gaan, dan helpen we je hier graag bij. 

Worden de arbeidsrevalidatietrajecten vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, de kosten worden veelal gedragen door de werkgever. 

Ik zou graag weten of ik voor arbeidsrevalidatie in aanmerking kom. Wat kan ik doen?

ICL Arbeid biedt iedereen de mogelijkheid om een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren. 

Op welke locaties is arbeidsrevalidatie bij ICL Arbeid mogelijk?

De locaties waarop wij ICL Arbeid aanbieden zijn:

ICL Arbeid vestiging Maastricht: Leidenlaan 14 (Randwyck)

ICL Arbeid vestiging Parkstad: Akerstraat 108 (Heerlen)

ICL Arbeid vestiging Sittard: Stockholmstraat 7 (Sittard)

Heb jij nog vragen of wil je aanvullende informatie? Wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 043-347 35 55 of stuur een email naar info@iclfysio.nl.